HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2HACCPConsult Banner 4
« [Späť]

OHSAS 18001 - MS BOZ

OHSAS 18001:2008 je systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Riadi vhodné spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vo vnútri spoločnosti smerom k zamestnancom (školenia o rizikách práce, poskytovanie ochranných pracovných pomôcok, kontrola používania OPP, kontrola na alkohol a pod. A smerom von napríklad ku kontrolnýcm orgánom, inšpektorátu bezpečnosti práce, k zákazníkom. 

Vhodný pre všetky typy činností spoločností, (ale najmä pre stavebné spoločnosti, výrobné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby ako napr. čistenie, upratovanie, úprava zelene...) pre legislatívnu oporu v EU. A rovnako pre stále častejšie požiadavky veľkých spoločností, do ktorých ak sa chcete dostať ako dodávateľ bez systému kvality ISO 9001, systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 a bezpečnosti práce OHSAS 18001 nemáte šancu. 

Zlepšenie pracovného prostredia a ochrany zamestnancov. Súlad s legislatívou bezpečnosti práce a následná eliminácia vzniku nehôd, smrteľných úrazov, chorôb z povolania a pokút. Nikto nechce byť zodpovedný za nejaký úraz zamestnanca a už vôbec nie niečo horšie...

Je to pre ochranu konateľov spoločnosti voči právnemu dopadu pri nesúlade s legislatívou, prípadne vzniku incidentu (úraz, smrteľný úraz...).

Dajte si šancu začať spolupracovať aj s veľkými významnými spoločnosťami a zároveň sa chráňte...

 

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk