HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2HACCPConsult Banner 4
« [Späť]

Služby HACCP

- spracovanie dokumentácie

- školenia

- interné audity

- pripmienkovanie projektov – budúcich prevádzok

 

Čo obsahuje dokumentácia HACCP

 • prevádzkový poriadok
 • menovanie týmu HACCP s vymedzením zodpovedností
 • stanovenie výrobnej činnosti a úloh
 • technologické postupy, popisy jedá/výrobkov
 • prúdový diagram každého výrobného procesu
 • stanovenie kontrolných bodov (CP)
 • stanovenie kritických kontrolných bodov (CCP)
 • stanovenie hodnôt kritických limitov pre CP a CCP
 • definovanie nápravných opatrení pri prekročení pre každý CCP
 • postup sledovania CP a CCP
 • systém kontroly na ovládanie rizík pre každý jednotlivý bod
 • školenia zamestnancov
 • záznamy

Prečo treba zaviesť HACCP

 • s účinnosťou od 1. 1. 2000 musia všetky fyzické a právnické osoby, vykonávajúce závažnú epidemiologickú činnosť mať splnený Potravinový kódex SR vrátane hlavy VIII - zásady správnej výrobnej praxe (HACCP). Táto povinnosť sa netýka len výrobcu potravín, ale všetkých subjektov, v ktorých sa s potravinami manipuluje
 • získate istotu o zdravotnej nezávadnosti vašich produktov
 • ak nepredpokladáte riziká, nebudete mať čas na rýchlu realizáciu nápravných opatrení, ak nastane krízový stav
 • zracionalizujú sa výrobné postupy vo vašej organizácii
 • prechod časti kontroly do prevencie - vždy je lepšie niečo preventívne kontrolovať ako potom nákladne naprávať

Postup pri zavádzaní HACCP

 1. krok: analýza rizík
 2. krok: určenie kontrolných bodov CP a kritických kontrolných bodov CCP
 3. krok: spracovanie dokumentácie
 4. krok: zavedenie systému do praxe
 5. krok: evidencia, kontrola a pravidelná aktualizácia

Dokumentácia Správnej výrobnej praxe (SVP) obsahuje:

 1. pracovné postupy
 2. technické a technologické postupy
 3. výrobný postup
 4. normy obsluhy strojov a zariadení a posudok k technologickému zariadeniu, spôsob údržby
 5. hygienický režim
 6. sanitačný program
 7. metrologický program
 8. projekt systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín
 9. ďalšie príkazy, smernice a predpisy podľa rozhodnutia výrobcu potravín

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk