HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2HACCPConsult Banner 4
« [Späť]

ISO 27001 - ISMS

 ISO 27001:2005 je systém manažérstva bezpečnosti informácií podľa

ISO 27001 -analýza aktív, ich ocenenie a klasifikácia. Aplikovateľnosť požiadaviek a analýza rizík, ich riadenie.

ISO 27001-zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti manažmentu bezpečnosti informácií.

ISO 27001- riadenie informácií v oblasti informačnej bezpečnosti a eliminácia rizík v danej oblasti.

ISO 27001- súlad s legislatívou a predchádzanie vzniku pokút z dôvodu úniku informácií (nie iba z počítačov, ale aj od pracovníkov).

ISO 27001 zvýšenie dôvery pre zákazníkov a partnerov.

ISO -27001 možnosť získať nových a významných zákazníkov.

ISO 27001 zvyšovanie firemnej kultúry.

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk