HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2HACCPConsult Banner 4
« [Späť]

ISO 14001 v - EMS

ISO 14001:2004 je systém environmentálneho manažérstva 

ISO 14001:2004 zabezpečuje vhodné a riadené spôsoby komunikácie vo vnútri firmy ale i smerom von v oblasti environmentálneho manažmentu – teda v otázkach ochrany životného prostredia.

ISO 14001:2004 EMS je to postup na riadenie vplyvu resp. dopadu na životné prostredie. Spôsob ako eliminovať negatívny dopad na životné prostredie a v prípade pozitívneho dopadu (napr. kolektívne systémy) sa s touto skutočnosťou pochváliť verejnosti.

ISO 14001:2004 je to prevencia dodržiavania súladu s legislatívou životného prostredia a následná eliminácia pokút. Keď viete čo máte dodržiavať aj ako, už to nie je také náročné.

ISO 14001:2004 prevencia vzniku havárií a následné platenie pokút.

ISO 14001:2004 marketingová výhoda pri tendroch, verejných obstarávaniach a výberových konaniach. Príležitosť poraziť aj veľké spoločnosti, byť environmentálny je moderné.

ISO 14001:2004 možnosť eliminovať zákaznícke audity v danej oblasti.

ISO 14001:2004 zvýšenie firemnej prestíže na úrovni súkromnej ale i štátnej sféry.

ISO 14001:2004 ako to nemá vyzerať???

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk