HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2HACCPConsult Banner 4
« [Späť]

HACCP

HACCP - analýza rizík kritických kontrolných bodov CCP

spracovanie a spôsob riadenia rizík v potravinárstve.

Systém HACCP

  • Analýza nebezpečenstiev - nebezpečenstvá pri analýze rizík sa rozdeľujú na: 

fyzikálne - drevo, plasty, sklo, trieštivý materiál, kosti a pod.

chemické - reziduá čistiacich látok, alergény, chémia, mazadlá a pod.

biologické - exkrementy vtákov, hlodavcov, muchy, hmyz a pod.

mikrobilogické - Salmonella, Shigella, Streptococcus, Staphylococcus, Listéria a pod.

  • Pri analýze rizík berieme do úvahy pravdepodobnosť vzniku nebezpečenstva a veľkosť dopadu. Takýmto spôsobom dostaneme riziko, ktoré ďalej riadime tak, aby sme ho dostali na "prijateľnú úroveň". 

  • Identifikácia kritických kontrolných bodov a pridelenie limitov s frekvenciou monitorovania je legislatívna požiadavka pre všetkých výrobcov/poskytovateľov služby v potravinárskom reťazci.
  • Umožňuje mať nebezpečenstvá na prijateľnej úrovni.
  • Umožňuje zistiť zlyhanie systému a riziko výroby „nebezpečného výrobku ešte priamo u výrobcu".
  • Je základom pre všetkých výrobcov a poskytovateľov služieb v potravinárskom reťazci a legislatívnou požiadavkou.

Povinnosťou všetkých čo nejakým spôsobom uvádzajú na trh potraviny, hoci i "činžiakový obchod s potravinami, alebo bufet".

Ak to nemáte hrozí Vám pokuta, preto neváhajte a volajte  na uvedené kontakty.

REFERENCIE z certifikačných auditov HACCP/ISO 22000/FSSC 22000:

- KOLIBA, a.s.

- Bryndziareň a syráreň Zvolenská Slatina, s.r.o.

- ORAVAMILK, s.r.o.

- EUROMILK, s.r.o.

- Sessler, s.r.o.

- Mária Hajásová H+H kvasiareň

- CIBI, s.r.o.

- Tatranská mliekareň, a.s. 

 

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk