HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2
« [Späť]

Systémové školenia

QMS  - systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2008

EMS - systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy ISO 14001:2004

EMAS - systému environmentálneho man. a auditu s požiadavkami nariadenia EP a R č. 761/2001

MS BOZ - systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia s požiadavkami OHSAS 18001:2007

ISMS - systému manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 27001:2005

FSMS - systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 22000:2005

HACCP systému - analýza rizík a riadenie kritických a kontrolných bodov

FSSC 22000 systému manažérstva potravinovej bezpečnosti 

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk