HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2
« [Späť]

BOZP školenia

V BOZ P a OPP zabezpečujeme školenia zamestnancov:

BOZP vstupné školenie zamestnancov podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.

BOZPperiodické (opakované) školenia č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy.

BOZP školenie zástupcov zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

BOZP mimoriadne, zvláštne a profesné školenia

BOZP vstupné a opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou – Školenie z vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, súvisiacich noriem a praktická ukážka práce s prostriedkami osobného zabezpečenia

BOZP školenia vedúcich pracovníkov s overením vedomostí

BOZP školenie vodičov motorových vozidiel

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk