HACCPConsult Banner 1HACCPConsult Banner 5HACCPConsult Banner 3HACCPConsult Banner 2
« [Späť]

Schválenie prevádzky

Potrebujete rýchlo a bez problémov spustiť výrobu, alebo predaj potravín/pokrmov/nápojov?

Možnosti spolupráce sú nasledovné:

  • poveríte nás plnou mocou a zastupovaním v komunikácii a získaní súhlasov na prevádzku (RÚVZ, RVPS) – My spracujeme dokumentáciu, žiadosti, a všetko za Vás vybavíme :)
  • my spracujeme dokumentáciu a žiadosti a ostatné si vykomunikujete s RÚVZ a RVPS sami
    Neviete si rady a potrebujete rýchlo získať všetky potrebné povolenia?
    Nestrácajte čas a peniaze a kontaktujte profesoinálov 0907 349 943

Máme skúsenosti s vypracovaním dokumentácie HACC na registráciu/schválenie v nasledovných oblastiach:

  • bitúnok s výnimkami podľa NV SR 359/2011 (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, hydina, králiky)
  • výroba mäsových výrobkov
  • výroba mlieka a syrov podľa NV SR 359/2011
  • reštauračné prevádzky, hotely a catering
  • výroba, balenie, predaj a distribúcia cukrárskych výrobkov
  • výroba medoviny
  • výroba piva
  • výroba vína
  • výroba balenej vody
  • bioplynové stanice a kompostárne
  • zber, preprava alikvidácia VŽP
  • predaj potravín a nápojov
  • skladovanie, preprava a predaj potravín
  • výroba pekárskych výrobkov
  • výroba kvasenej a sterilizovanej zeleniny
  • výroba ovocných a zeleninových štiav

HACCP pre kompostovacie stanice a schvaľovanie Štátnou správou, HACCP poradenstvo a HACCP dokumentácia

Vypracovanie HACCP pre kompostovacie stanice a podpora pri schvaľovaní.
Potrebujete vypracovať HACCP dokumentáciu, hygienický režim, sanitačný poriadok, prevádzkový poriadok, zaviesť HACCP, alebo školenie HACCP v spoločnosti?
Ste tu správne! Buďte serióznym partnerom a vyhnite sa zbytočným pokutám. Nestrácajte čas a kontaktujte nás :) 0907 349 943

[Viac]

ISO CONSULT Slovakia, s.r.o.
Urmince 68,
95602, Urmince

Tel.: 0907 349 943, 0915 956 487
info@isoconsult.sk